ZWIĄZKI ZAWODOWE I ORGANIZACJE

Związki zawodowe oraz organizacje socjaldemokratyczne i kluby robol nicze stały się bazą dla utworzonej w 1889 r. Szwedzkiej So­cjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP). Wśród siedemdziesię­ciu organizacji, które utworzyły partię socjaldemokratyczną, związki zawodowe stanowiły co najmniej pięćdziesiąt. Związkowcy — na ogół dobrze uposażeni robotnicy i rzemieślnicy — stanowili zdecy­dowaną większość wśród członków partii, wskutek czego od począ­tku była ona bardziej reformistyczna niż życzyli sobie tego jej poli­tyczni przywódcy, ideowo wiążący się z marksizmem. Jak trafnie zauważa B. Carlsson, „ruch robotniczy w Szwecji został zbudowany na generalnym założeniu, że silna organizacja jest pierwszym wa­runkiem realnej zmiany społeczeństwa. Program ideologiczny, jak uważano, ma drugorzędne znaczenie” .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!