ZWIĄZKI ZAWODOWE A PROBLEM INWESTYCJI I WALKI Z BEZROBOCIEM

Podejście związków zawodowych do polityki płac znajduje obec­nie swoje uzupełnienie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki go­spodarczej. Włoskie związki zawodowe, jako społeczny partner władz politycznych i gospodarczych kraju, w latach siedemdziesiątych po­stawiły przed rządem i kołami gospodarczymi problem realizacji po­lityki zrównoważonego rozwoju gospodarki kraju przy uporządko­wanym systemie wykorzystania zasobów i środków .Podobnie jak w sferze płac, tak w inwestycjach związki zawo­dowe mają już na względzie nie tyle sprawę zapewnienia wysokich wynagrodzeń, stosownie do społecznej wydajności pracy, ile raczej usunięcie społecznych niesprawiedliwości i nieuzasadnionych nie­równości. Nie przypadkiem zresztą we Włoszech mówi się o „dżungli płacowej”, spowodowanej dysproporcjami regionalnymi, lokalnymi, zakładowymi oraz szeregiem przywilejów, które nie są bynajmniej równo dzielone między różne grupy pracowników.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)