ZWIĄZKI AUTONOMICZNE

O   ile zatem CGIL dążyła do realizacji swoich zadań statutowych przez walkę klasową, o tyle CISL, a także UIL — bardzo do niej zbliżona w tym względzie, usiłowały zapewnić realizację swych po- stulc.tów w drodze rokowań, często separatystycznych, a także wza­jemnych ustępstw, dążąc przy tym nie do usuwania przyczyn, lecz do łagodzenia skutków konfliktu interesów pomiędzy pracow­nikami a pracodawcami. Związki autonomiczne oraz neofaszystowskie kierują się w swym działaniu korporacyjną taktyką, zabiegając o realizację partykular­nych interesów zawodowych swych członków, którzy najczęściej wywodzą się z uprzywilejowanych warstw pracowniczych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)