ZRÓŻNICOWANY RUCH ZAWODOWY

Wydarzenia ostatnich lat we Włoszech dowiodły, że siła i wpływy ruchu zawodowego rosną, gdy w kraju władzę sprawuje szeroka koalicja demokratyczna, będąca wyrazem jedności narodowej na gruncie programu odnowy i rozwoju. Kiedy zaś dochodzi do pola­ryzacji stanowisk politycznych i zaostrzenia walki politycznej i spo­łecznej, ruch zawodowy — z uwagi na podziały wśród lewicy — słabnie, a jego jedność jest narażona na liczne niebezpieczeństwa.Włoski ruch zawodowy jest niesłychanie zróżnicowany pod względem politycznym — w praktyce reprezentuje on całą gamę politycznych ugrupowań, od skrajnej prawicy poczynając, na lewa­ckim ekstremizmie kończąc.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!