ZNAMIENNY FAKT

Znamiennym faktem jest duża stabilizacja zatrudnienia przy niewielkim jego spad­ku w przemyśle, w którym pracuje 38 proc. ogółu ludności zawodo­wo czynnej. Wiąże się to z zahamowaniem inwestycji i ucieczką ka­pitałów za granicę. Procesy te, trwające od dwudziestu lat, nasiliły się po 1974 r., gdy nastąpiło ostre załamanie się produkcji przemy­słowej, związane z kryzysem energetycznym i surowcowym na mię­dzynarodowym rynku kapitalistycznym. Wysiłki związków zawodowych, aby utrzymać istniejący poziom zatrudnienia, przynosiły niewielkie rezultaty, ponieważ pracodawcy od 1975 r. we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej dążyli do zmniejszenia stanu zatrudnienia. Przy ograniczeniach kredytowych, wzroście cen surowców i materiałów oraz ogólnym zahamowaniu procesów inwestycyjnych prowadziło to do stagnacji gospodarczej i spadku produkcji.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)