ZNACZNA LICZBA PRZEMYSŁOWCÓW

Znaczna liczba włoskich przemysłowców zareagowała na zmniej­szenie stopy zysku podniesieniem cen na swoje wyroby; wkrótce stało się to powszechnie stosowaną praktyką, pobudzającą zjawiska inflacyjne. W efekcie dynamika wzrostu płac wydatnie spadła. W stosunku do roku 1962 płace w 1964 r. wzrosły wprawdzie o  30 proc. w wymiarze nominalnym, ale dalszy podobny przyrost rozłożył się na okres pięcioletni i zbiegł się z „gorącą jesienią” 1969 r., kiedy to masy pracujące domagały się spełnienia swoich żądań w bojowych akcjach strajkowych. Zatem realny wzrost płac, jaki nastąpił w dziesięcioleciu 1958—1968, wyniósł średnio około 33 proc. Należy podkreślić, że obok inflacyjnego podnoszenia cen artyku­łów przemysłowych (w konsekwencji także wielu usług oraz arty­kułów rolno-spożywczych) istotną rolę w zwiększaniu stopy zysku przedsiębiorców odgrywał w tym czasie wzrost wydajności pracy, uzyskiwany przez zmiany w organizacji pracy, wzmożenie jej inten­sywności, przyrost godzin nadliczbowych itp.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)