ZDANIEM ZWIĄZKOWCÓW

Mimo to, zdaniem związkowców, było ono realne pod warunkiem wprowadzenia przez rząd rzeczywiście planowej polityki gospodarczej o charakterze odmiennym niż do­tychczasowa. Wymagało to przyjęcia określonych priorytetów — dla rolnictwa, dla południa kraju — oraz uzdrowienia finansów i przystąpienia do selektywnej polityki kredytowej, a także doko­nania reorganizacji przedsiębiorstw państwowych i tych, w których udziały państwa przeważały. W tym celu związkowcy zaproponowali rządowi, by ustalił pułap wydatków państwowych na rok 1978 na poziomie 28 bilionów lirów oraz by korzystał z tej kwoty w sposób planowy i racjonalny, podporządkowany realizacji przyjętego celu.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)