ZASADNICZY POWÓD

Istotnie Włoska Partia Komunistyczna zajmowała bardzo krytyczne stanowisko wobec chaotycznej polityki centrolewicy w sprawach socjalnych oraz wobec jej pierwotnych koncepcji planowania rozwoju przemysło­wego, zawierających rozwiązania dalekie od społecznie oczekiwa­nych. Trzeba nadmienić, że w parlamencie stanowiska posłów grupy komunistycznej, a także grupy deputowanych z ramienia CGIL (w tym komunistów), znacznie się między sobą różniły. Znajdowało to wyraz również podczas głosowania nad poszczególnymi aktami prawnymi i decyzjami. Różnice te występowały już od początku lat sześćdziesiątych.Zasadniczym powodem, który wpływał na krytyczny stosunek CGIL do polityki planowania gospodarczego — będącej zresztą po­stulatem od dawna wysuwanym pod adresem władz przez związki zawodowe, również przez samą CGIL — była postawa rządu.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)