ZAPEWNIENIA MAS

Kie­rownictwo SAP zapewniało masy, że dzięki wywalczeniu powszech­nego prawa wyborczego będzie można przeobrażenia socjalistyczne przeprowadzić drogą pokojową.Z tych względów zorganizowana walka szwedzkich robotników skupiała się na celach ekonomicznych. W okresie koniunktury, przed depresją z lat 1908—1909 r., strajki z reguły kończyły się zwycię­stwami robotników. Przykładem tego był kilkumiesięczny strajk metalowców w 1905 r., który przyniósł, oprócz wspomnianej umo­wy zbiorowej, znaczne podwyżki płac.Wraz z pogarszaniem się koniunktury strajki coraz częściej przy­bierały charakter defensywny. W lecie 1908 r. w celu wymuszenia zgody na obniżenie płac pracodawcy zagrozili lokautem wszystkim pracownikom należącym do związków zawodowych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!