ZAŁAMANIA KONIUNKTURY

Naj­dobitniej została ona zaprezentowana w latach 1963—1965, gdy do­szło do załamania się koniunktury, a rząd nie potrafił skutecznie przeciwstawić się narastającej inflacji, lecz uczynił z niej instru­ment swej klasowej polityki — chronił sektor prywatny, pozostawiając ludzi pracy własnemu losowi.Głównym polem działalności związkowej nadal pozostawała kwe­stia płac, ponieważ we Włoszech poziom płac wzrastał nieporówna­nie wolniej niż społeczna wydajność pracy — na przykład w latach 1953—-1961 wydajność pracy zwiększyła się o 80 proc., a płace o    18 proc. Niski poziom płac był czynnikiem przyciągającym kapitał zagraniczny do Włoch i jedną z głównych dźwigni włoskiego „cudu gospodarczego”.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)