WZGLĘDNIE ROZWINIĘTY KRAJ

Już pod koniec XIX w. Szwecja była względnie rozwiniętym kra­jem rolniczo-przemysłowym. W przemyśle, rzemiośle, handlu i trans­porcie tworzyło się 38 proc. dochodu narodowego brutto. W latach 1870—1913 dochód narodowy wzrósł 4,4 raza, a średnie tempo wzrostu tego wskaźnika było w Szwecji najwyższe na świecie. W tym okresie wydobycie rudy żelaza wzrosło 4 razy, produkcja stali 42 ra­zy, a jej eksport 126 razy. Bardzo szybko zwiększyła się także pro­dukcja w przemyśle tekstylnym, drzewno-papierniczym, maszyno­wym, obuwniczym i spożywczym. Nowych pracowników potrzebo­wało rozwijające się kolejnictwo i żegluga. W następstwie tych przemian wzrastała liczebność klasy robotniczej, zwłaszcza proleta­riatu przemysłowego.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)