WYDATNY WZROST

Ten stan rzeczy sprawiał, że we Włoszech — w odróżnieniu od innych krajów Europy zachodniej — utrzymywał się przez długie lata reżim niskich płac, które były jednym z głównych czynników ekspansji produkcyjnej i eksportowej włoskiego przemysłu, trwającej do końca lat sześćdziesiątych. Zmiany spowodowało dopiero osiągnięcie względnie pełnego zatrudnienia w środkowych i półno­cnych regionach Włoch w okresie najbujniejszego rozwoju gospo­darczego w połowie lat sześćdziesiątych. Od tego momentu walka o  podniesienie poziomu płac nabrała szczególnego znaczenia i przy­niosła związkom zawodowym znaczne rezultaty. Wydatny wzrost płac nastąpił we Włoszech w okresie „cudu go­spodarczego , zwłaszcza w latach 1962—1964, kiedy to po raz pierw­szy wskaźnik poziomu płac przekroczył odpowiedni wskaźnik wzro­stu wydajności pracy i zbliżył płace we Włoszech do poziomu noto­wanego w innych krajach zachodnioeuropejskich, aczkolwiek nadal utrzymywały się duże różnice .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)