WŁASNA INICJATYWA

W tej sytuacji ruch zawodowy wystąpił z własną inicjatywą w kwestii określenia samodyscypliny strajkowej. W połowie^ lat siedemdziesiątych przywódca CGIL, Luciano Lama, zgłosił w tej sprawie propozycje ujęte w formie odpówiednich zapisów, a na­stępnie uwzględnione w statutach organizacji ruchu zawodowego. Weszły one w życie w 1982 r., a zunifikowano je w 1986 rW myśl zasad samodyscypliny strajkowej, przyjętych autonomicz­nie przez włoskie związki zawodowe, dążeniem ruchu zawodowego jest unikanie działań, które mogłyby narazić na szwank „zdrowie życia publicznego”. W pierwszym rzędzie nowy kodeks postępo­wania dotyczy takich służb i usług, jak służba zdrowia, transport i komunikacja, elektrownie itp. Prawo do strajku zostało w tej mierze obwarowane szeregiem przepisów szczegółowych, zobowią- zujących związki do zapowiedzenia strajku z odpowiednim wyprze­dzeniem, zapewnienia podczas akcji strajkowej niezbędnego poziomu usług dla ludności itp.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)