WAŻNA SIŁA

W ten sposób zaprezentowały się jako ważna siła działająca na rzecz reform strukturalnych. Plan, będący w istocie szerokim programem tworzenia nowych miejsc pracy, ode­grał doniosłą rolę polityczną w mobilizowaniu mas ludowych, zwła­szcza na południu. Pobudził też szerokie dyskusje nad sprawą kie­runków rozwoju kraju, z licznym udziałem ludzi pracy, którzy wy­stępowali z własnymi inicjatywami poprzez tzw. rady zarządów (con- sigli di gestione) — doradcze organa pracownicze dla kierownictw zakładów pracy. Związkowy Plan Pracy przyczynił się też m. in. do porażki chadecji w wyborach powszechnych 7 czerwca 1953 r., któ­rych wynik udaremnił prawicy zamysł przeforsowania w parlamen­cie większościowej ustawy wyborczej, deformującej demokratyczną zasadę proporcjonalności.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)