WALKA O PRAWA

Po długiej, uporczywej batalii, przy zastosowaniu różnych form walki związkowej, doszło również do współdziałania central CGIL, CISL i UIL przy zawieraniu 24 umów zbiorowych dla kilku branż w skali ogólnokrajowej .Walka o uzyskanie prawa do zawierania umów zbiorowych na szczeblu przedsiębiorstw była trudną batalią i trwała w praktyce aż do 1962 r., kiedy to wreszcie została uwieńczona powodzeniem. W toku tych zmagań jedność działania trzech głównych odłamów ruchu zawodowego była częstym zjawiskiem. CGIL, zwłaszcza od momentu krajowego sympozjum robotników przemysłowych, obradu­jącego w Turynie w styczniu 1957 r., uczyniła z walki o poprawę warunków pracy i płac w samym przedsiębiorstwie trwały element swoich działań i jedną z głównych dźwigni akcji związkowych. Przydało to energii ruchowi związkowemu i sprzyjało umacnianiu współpracy wszystkich jego nurtów.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)