W WARUNKACH WŁOSKIEGO PLURALIZMU

Chociaż przez pewien czas krok ten był poczytywany przez niektóre kręgi lewicy oraz CISL i UIL za „manewr” i „zasłonę dymną”, to jednak stopniowo ten układ stosunków między partią a związkami zdobywał sobie po parcie i pozyskiwał zwolenników w całym włoskim ruchu robotniczym i le­wicowym, umacniał bowiem jego pozycję i siłę przez lepsze, bo bezpośrednie, autonomiczne artykułowanie interesów i potrzeb klas pracujących.W warunkach włoskiego pluralizmu politycznego, kiedy to po­szczególne partie polityczne w mniejszym lub większym stopniu usiłowały instrumentalnie wpływać na postawę ruchu zawodowego, zwłaszcza jego odłamów o zbliżonej orientacji ideowej, koncepcja autonomii ruchu zawodowego stwarzała szansę przywrócenia w przy­szłości jego organicznej jedności, a nie tylko jedności działania na poszczególnych szczeblach.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)