W PRZEMYŚLE METALOWYM

W tym też roku po raz pierwszy — w przemyśle metalowym — została podpisana umowa zbiorowa na szczeblu ogólnokrajowym. Oznaczało to, że pracodawcy de facto uznali prawo związków zawodowych do reprezentowania pracowników i negocjowania w ich imieniu warunków pracy i płac. W rolnictwie natomiast umowy indywi­dualne między pracodawcą a pracownikiem utrzymywały się aż do 1934 r.Po roku 1905 socjalistyczny ruch robotniczy stał się już ważnym czynnikiem politycznego życia Szwecji. Jednakże przywódcy  tak partyjni, jak i związkowi kierowali go na drogę reformistyczną. H. Branting, ówczesny przewodniczący SAP, cieszący się niekwe­stionowanym autorytetem w ruchu socjaldemokratycznym, zasad­niczo odrzucał rewolucyjne metody działania, dopuszczając ostatecz­nie ewentualność stosowania ich w państwach niedemokratycznych. Szwecja zaś była dla niego państwem demokratycznym od czasu przyjęcia reformy ordynacji wyborczej w łatach 1907  –  1909.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!