W PODOBNYM TEMPIE

W podobnym tempie zmieniał się udział pracowników najemnych w rolnictwie i leśnictwie. Do 1920 r. szybko, później wolniej, wzrastał udział pracowników fizycznych zatrudnionych w przemyśle i usłu­gach. a po osiągnięciu maksimum około 1965 r. ponownie zaczął maleć. Ekspansja przemysłu spowodowała powstanie warstwy wielkich przedsiębiorców i zmiany w formach organizacyjnych przedsię­biorstw. W 1872 r. większość spośród rzeszy pracowników najemnych była zatrudniona w patriarchalnie zorganizowanych przedsiębior­stwach rodzinnych. W czterdzieści lat później dominowały już spół­ki akcyjne, które dawały pracę 82 proc. ogółu pracowników najem­nych. Przemysł szwedzki od początku charakteryzował się wysokim stopniem koncentracji. Chociaż przeciętne przedsiębiorstwo szwedz­kie było i pozostaje nadal mniejsze niż w większych państwach, to jednak względnie więcej jest tu przedsiębiorstw średnich (ponad 100 pracowników) i dużych ( ponad 500).

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)