W KIERUNKU JEDNOŚCI

Do zwrotu ACLI w kierunku jedności działania z lewicowymi odłama­mi ruchu zawodowego doszło po wstąpieniu Jana XXIII na tron pa­pieski w 1958 r. i podjęciu przezeń szeroko zakrojonych reform W Kościele i społecznym ruchu katolickim.Inną organizacją związkową, o całkiem odmiennym charakterze niż ACLI, jest Włoska Konfederacja Narodowych Związków Pra­cowniczych (Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei La- voratori, CISNAL), utworzona na mocy porozumienia między zwią­zkowymi ugrupowaniami neofaszystowskimi oraz monarchistami w marcu 1950 r., nawiązująca do tradycji faszystowskiego syndykali- zmu, wbrew włoskiej Konstytucji, która zakazuje jakiejkolwiek apo- logetyki reżimu Mussoliniego. W innych odłamach ruchu zawodowe­go ma ona opinię organizacji będącej na usługach kapitału, który ją finansuje, by posługiwać się nią w celach rozłamowych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)