W DZIEDZINIE POLITYKI

W dziedzinie polityki największą rolę odgrywają organizacje inte­resów ekonomicznych, określające swoje wspólne dążenia w sferze produkcji i podziału. Wśród nich szczególna rola przypada robotni­czym związkom zawodowym. Ich jednoznacznie socjaldemokratycz­na orientacja polityczna sprawia, że w „państwie socjaldemokratycz­nym” rezultaty działalności związków są odczuwane we wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa. Ich pozycja pozwala im nie ograni­czać się tylko do obrony interesów pracowniczych, lecz wpływać aktywnie na procesy rozwojowe, aby system społeczno-ekonomiczny oraz polityka państwa były zgodne z potrzebami grupy społecznej reprezentowanej przez związki. W ich działalności znacznie silniej niż w przypadku innych grup nacisku uwidaczniają się dążenia do modernizacji otoczenia.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)