UZYSKANE POPARCIE

Federacja CGIL—CISL—UIL takie poparcie uzyskała. W tym duchu opracowany program związkowy został w połowie lutego 1978 r. zatwierdzony na zgromadzeniu przedstawicieli władz związkowych trzech głównych central oraz delegatów z zakładów pracy. Z uwagi na miejsce obrad, które się odbywały w rzymskiej dzielnicy Espo- sizione Universale di Roma, prasa włoska nazwała ten program „Linią EUR”. Doniosły zwrot w polityce ruchu zawodowego, jakim było przy­jęcie — nie bez oporów wewnętrznych — „Linii EUR”, stworzył wielką szansę przed krajem i jego władzami politycznymi. Central­nym postulatem, któremu zostały podporządkowane wszystkie inne, było doprowadzenie do pełnego zatrudnienia — zadanie niełatwe, jeśli wziąć pod uwagę istnienie w tym czasie 2-milionowej armii bezrobotnych we Włoszech.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)