UMOCNIENIE AUTONOMII ZWIĄZKÓW

Jeżeili natomiast chodzi o ruch związkowy, to przeciwnie — umo­cnienie autonomii związków w stosunku do partii politycznych po­zwoliło mu uniknąć realnego niebezpieczeństwa dalszego pogłębia­nia się rozbicia organizacyjnego. Osią strategii ruchu zawodowego w tym czasie nadal pozostaje kwestia płac, ale równocześnie począ­tek rządów centrolewicy, utworzonych w 1962 r. pod hasłem plano­wania rozwoju społeczno-gospodarczego, stawia przed związkami zawodowymi nowe problemy. Początkowo istniały obawy, zwłaszcza w gronie kierowniczej grupy CGIL, że podjęcie przez związki pro­blemów ekonomicznych może je związać z kapitalistycznym syste­mem społeczno-gospodarczym i spowodować utratę klasowego cha­rakteru ruchu na rzecz solidaryzmu.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)