UDZIAŁ ROBOTNIKÓW ROLNYCH

Udział robotników rolnych w ogólnej liczbie lu­dności czynnej zawodowo zmniejszył się w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci XIX w. z 32 do 24 proc., a robotników zatrudnionych poza rolnictwem wzrósł z 21 do 32 proc. Na przełomie stulecia XIX i XX Szwecja miała milionową armię proletariatu, z czego 300 tys. stanowili zatrudnieni w przemyśle. Najliczniejszą grupą pracującą byli w tym czasie pracownicy przemysłu drzewnego i maszynowego, którzy zajęli miejsce dominujących wcześniej metalurgów i odzie­żowców .Proces industrializacji zmieniał proporcje aktywności zawodowej i stosunek do środków produkcji. Udział farmerów w strukturze zatrudnienia zmniejszył się z 36 proc. w 1870 r. do 11 proc. w 1960 r.; szczególnie szybko malał w latach 1910—1919 i po 1940 r.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)