SWOBODY ZWIĄZKOWE

Związki zawodowe we,,Włoszech, z ich silną pozycją w kraju oraz bojową postawą i aktywnością, jaką przejawiają w obronie interesów pracowniczych, zyskały sobie powszechne uznanie i sza­cunek. Jednakże nie wszystkie ich poczynania w pełni aprobuje opinia publiczna. Niektóre decyzje podjęcia walki strajkowej w obronie żądań płacowych lub socjalnych przynosiły ujemne skutki społeczne w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu wielu waż­nych dziedzin życia publicznego i działalności struktur państwa, ze szkodą dla obywateli. Stąd też w latach siedemdziesiątych, po burzliwym okresie lat 1968—1969, włoskie społeczeństwo zaczęło się krytycznie ustosunkowywać do „orgii strajków”. Nastroje te usiłowała zdyskontować prawica społeczna, nawołując do opraco­wania odpowiednich przepisów prawnych ograniczających swobodę korzystania z prawa do strajku. To stanowisko zyskało pozytywny odzew ze strony wielu ugrupowań politycznych i społecznych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)