STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Ogólnie przyjętą zasadą tworzenia włoskich związków zawodo­wych jest branżowa struktura organizacyjna. Zorganizowane w za­kładowych sekcjach związkowych i ligach gminnych, wchodzą one w strukturze terytorialnej do Izb Pracy; od połowy lat sześćdziesią­tych są tworzone również na szczeblu miast i dzielnic. W struktu­rze branżowej poszczególne branżowe związki dzielą się na mniejsze struktury zawodowe — na przykład Krajowa Federacja Hutników składa się ze związków zawodowych hutników, robotników niewy­kwalifikowanych, techników itd.Najwyzszą władzą każdej z central jest kongres Federacji, zwoły­wany według postanowień statutowych co cztery lata bądź częściej jeśli zażąda tego Komitet Kierowniczy, KK (Comitato Direttivo), albo 10 proc. ogółu członków związku. Organem kierującym Fede­racją pomiędzy kongresami jest Komitet Kierowniczy, wybierany przez delegatów na kongres.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)