SPOŁECZNE KOSZTY PRODUKCJI

Z tych przyczyn spo­łeczne koszty produkcji pozostawały ciągle na dużo niższym pozio­mie niż w innych uprzemysłowionych krajach Zachodu, a nawet od 1964 r. spadały.Okresem największych sukcesów związków zawodowych w dzie­dzinie przyrostu płac nominalnych były zwłaszcza lata 1969—1974, kiedy doszło do wprowadzenia odpowiednich wyrównawczych me­chanizmów płacowych. To sprawiło, że wyraźna jeszcze w latach 1964—1968 współzależność pomiędzy poziomem bezrobocia a wzro­stem płac przestała być regułą. Przy bezrobociu utrzymującym się na poziomie około 4 proc. ogółu ludności zawodowo czynnej, płace nominalne wzrosły: w 1970 r. o 23,9 proc., w 1971 r. o 16 proc., w 1972 r. o 12,1 proc., w 1973 r. o 21,4 proc.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)