SPADEK AUTORYTETU

Ta sytuacja spowodowała pewien spadek autorytetu związków zawodowych jako przedstawiciela interesów ludzi pracy i podważyła wiarygodność ich zdolności obronnej. Z pewnością nieco zbiurokra­tyzowany, zwłaszcza na szczeblu centralnym, ruch zawodowy zaczął przeżywać kryzys. Kierownictwu Federacji CGIL—CISL—UIL nie udało się przekonać mas związkowych o słuszności swego stanowi­ska, że w obecnej sytuacji kryzysowej należy ograniczać walkę o dalsze podwyżki płac i zacząć myśleć kategoriami państwa, zadbać o koniunkturę gospodarczą, opracować program wyjścia z kryzysu, ponieważ w przeciwnym razie świat pracy zapłaci wyższą cenę w postaci spadku stopy życiowej i wzrostu bezrobocia. Ta linia bu­dziła rosnące opory wśród związkowców.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)