SŁABOŚĆ PLANU PRACY

Słabością Planu Pracy, przeciwko któremu razem zaprotestowały zarówno CISL, jak UIL — usiłujące wtedy bez większego powo­dzenia występować w roli uprzywilejowanego partnera do rozmów z rządem — był jego ograniczony charakter, skoncentrowanie uwagi na problemach południa Włoch. Wskutek tego na północy kraju z trudem zyskiwał poparcie robotników przemysłu, tym bardziej że nie uwzględniał w dostatecznej mierze tych zmian dokonujących się w produkcji i w strukturze gospodarczej, które różnicowały po­ziom życia i warunki pracy ludzi zatrudnionych w przemyśle.W zakładach Fiata na przykład od połowy lat czterdziestych kie­rownictwo koncernu kierowało cały swój wysiłek na przywrócenie i przekroczenie wskaźników wydajności pracy notowanych przed wojną. Pomyślne rezultaty w tej mierze uzyskano zarówno przez techniczno-organizacyjną poprawę warunków pracy, jak i dzięki wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania, opartego na silnych bodźcach materialnych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)