ROZSTRZYGANE ASPEKTY

W ten sposób są rozstrzygane ważniejsze aspekty konflik­tów między pracą a kapitałem, w znaczeniu zaś politycznym — między społeczeństwem a państwem. Sprzyja temu panująca w pra­ktyce powszechna aprobata dla kompleksowego systemu idei i war­tości regulujących współżycie społeczne. Dlatego też, jak pisze nor­weski politolog, S. Rokkan, „podstawowe decyzje dotyczące polityki ekonomicznej rzadko są podejmowane przez parlament.’ Centralne miejsce zajmuje tu stół konferencyjny, gdzie rząd spotyka się bez­pośrednio z przedstawicielami farmerów, drobnych wytwórców, z przywódcami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Te coroczne negocjacje w codziennym życiu szarego obywatela zna­czą więcej niż formalne wybory i głosowanie w parlamencie” .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)