ROZPAD SOJUSZU

Już u progu jesieni tegoż roku związki zawodowe poczuły się zmuszone czę­ściowo je zrewidować. Powody były następujące: rząd nie zgłosił niezbędnej gotowości do złożenia zobowiązujących zapewnień i nie dał odpowiednich gwarancji, że poczyni kroki zmierzające do likwi­dacji bezrobocia, odmówił też dokonania wcześniej uzgodnionych, uzasadnionych regulacji płac w najniżej uposażonych grupach zawo­dowych (zwłaszcza w służbie zdrowia), spełnił natomiast dalej idące żądania grup pracowniczych w zawodach elitarnych, jak lotnicy oraz inni pracownicy obsługi ruchu powietrznego i podobne służby.Rozpad w 1979 r. sojuszu opartego na wspólnym „programie rzą­dowym” partii demokratycznych — wśród nich także Włoskiej Par­tii Komunistycznej, opracowanym w 1977 r. (po raz pierwszy od 1947 r. razem z komunistami) — ujemnie wpłynął na całokształt sto­sunków społecznych i politycznych w kraju, zaostrzył i wzmógł konfrontację stron. W trudnej, sytuacji znalazł się również ruch za­wodowy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)