ROSNĄCA LICZEBNOŚĆ

Dopiero w tych latach liczebność LO wzrosła do poziomu sprzed strajku w 1909 r., osiągając w 1920 r. 280 tys. członków. Inne centrale związkowe nie odgrywały większej roli. Syndykalistycz- na Centralna Organizacja Robotników Szwedzkich (Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC) w szczytowym okresie swej popu­larności — około połowy lat dwudziestych — miała 33 tys. człon­ków. Nie powiodły się próby powołania centrali związanej z lewicą socjaldemokratyczną, chociaż w wielu związkach toczyła się ostra walka o orientację polityczną. W obawie przed wzrostem znaczenia socjalistycznej lewicy i komunistów, partia socjaldemokratyczna LO w okresie kryzysu z lat 1921—1923 różnymi sposobami starały się zapobiegać żywiołowym akcjom robotniczym, w praktyce po­dzielając punkt widzenia burżuazji, że przyczyną kryzysu są zbyt wysokie płace.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)