RADYKALIZACJA NASTROJÓW

Głównym problemem politycznym Szwecji na początku XX w. >była reforma ordynacji wyborczej. W maju 1902 r. SAP zorgani­zowała trzydniowy strajk powszechny z udziałem 120 tys. robot­ników w celu poparcia żądań w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego. Jednym z rezultatów tej akcji była rezolucja parlamentu dotycząca tego prawa, innym — ubocznym i nie za­mierzonym przez organizatorów strajku — powstanie Szwedzkiej Federacji Pracodawców (Svenska Arbetsgivarefóreningen, SAF).Radykalizacja nastrojów w świecie, towarzysząca rosyjskiej re­wolucji 1905 r., przyniosła szwedzkim związkom zawodowym dalsze sukcesy. Demonstracje robotnicze uniemożliwiły przyjęcie przygoto­wywanej ustawy wymierzonej przeciw prawu do strajku.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!