PRZYJĘCIE PROPOZYCJI

W zamian za przyjęcie tych propozycji przez władze rządzące kraju żwiązki zawodowe zobowiązywały się do ograniczenia żądań płacowych oraz przyjęcia bardziej niż dotąd elastycznego podejścia do trudności, jakie napotkają na tej drodze przedsiębiorcy i rząd. Takich trudności należało się spodziewać przy ewentualnych prze­sunięciach pracowników do innej pracy w obrębie jednego przed­siębiorstwa bądź też pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami czy ga­łęziami przemysłu. Związki obstawały tylko przy żądaniu zapew­nienia odpowiednich kursów szkoleniowych dla osób nabywających nowe kwalifikacje przy zmianie pracy lub podejmowaniu jej po raz pierwszy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)