PRZYCZYNA TRUDNEJ SYTUACJI

Przyczyną trudnej i złożonej sytuacji w dziedzinie zatrudnienia we Włoszech był i jest nadal mały zakres inwestycji podejmowa­nych w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu, gdzie inwestowanie jest kapitałochłonne. Włoskie związki zawodowe zdają sobie sprawę, że przezwyciężenie tego stanu rzeczy wiąże się z koniecznością dokonania zmian w gospodarce kraju.Przez długie lata po odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych kolejne rządy realizowały we Włoszech politykę faworyzującą rui- wój przemysłu i usług z nim związanych, zaniedbując inne działy gospodarki narodowej, zwłaszcza rolnictwo. Ten model ekspansu który w latach siedemdziesiątych wszedł w fazę ostrego kryzysu, zrodził względne zacofanie rolnictwa, którego wiele wytworów nie jest w stanie sprostać konkurencji, m. in. krajów EWG, z powodu zubożenia wsi zarówno pod względem finansowym, jak i inwesty­cyjnym.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)