PRZEZ POWOJENNY OKRES

Przez cały okres powojenny CGIL była i jest głównym przedstawicielem wło­skiego świata pracy w sporach z przedsiębiorcami i rządem. Od mar­ca 1986 r. na jej czele stoi Antonio Pizzinato.Drugą pod względem liczebności i wpływów centralą związkową jest Włoska Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych, CISL. Powstała ona na mocy tzw. Paktu Zjednoczeniowego z 30 kwietnia 1950 r., zawartego przez różne odłamy o inspiracji chadeckiej, które wystąpiły z CGIL w lipcu 1948 r., dając początek efemerydzie o na­zwie Wolna CGIL (Libera CGIL, LCGIL). Na swym pierwszym kon­gresie, obradującym w dniach 11—14 listopada 1951 r., CISL oznaj­miła, że posiada około 600 tys. członków.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)