PRZECIWSTAWIENIE PRAKTYKOM

Tym. praktykom przeciwstawiały się lewica polityczna i demokra­tyczny ruch zawodowy, wychodząc z założenia, że policja powinna być narzędziem obrony swobód demokratycznych i konstytucyj­nych, przyznanych prawnie wszystkim obywatelom, a nie bronić klasowych interesów warstw uprzywilejowanych. Jednym z pierw­szych sukcesów ruchu zawodowego w 1969 r., po masowych straj­kach, było doprowadzenie do wydania zakazu używania przez po­licję broni palnej przeciwko strajkującym i demonstrującym ludziom pracy. U schyłku lat siedemdziesiątych uczyniono kolejny krok naprzód: nastąpiło uchylenie dekretu — podpisanego jeszcze w 1944 r. przez ówczesnego regenta, Umberto — na mocy którego formacje poli­cyjne były uznane za oddziały zmilitaryzowane, i przekształcenie policji w formacje służby cywilnej państwa. To dopiero otworzyło drogę do powstania w tej służbie związków zawodowych. Był to kolejny wielki sukces ruchu zawodowego i wszystkich sił demo­kratycznych kraju.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)