PRZECIWDZIAŁANIE GROŹBOM

Po drugie, wkład pracodawców do fun­duszu Kasy został zwiększony do 8 proc. Po trzecie, pracodawcy zobowiązali się do konsultowania ze związkami zawodowymi decyzji w sprawie przeniesienia pracownika na „przymusowy urlop płatny”; nadawało to odpowiednią rangę kontroli związkowej. Aby przeciw­działać groźbie zwiększenia bezrobocia, związki zawodowe domaga­ły się zmian w organizacji pracy, zwłaszcza — w przypadkach ko­niecznych, gdy zagrażała redukcja — zmniejszenia tygodniowego bądź dziennego wymiaru czasu pracy (do 4 godzin), wprowadzenia pracy przemiennej (co drugi dzień) itp. W ten sposób pracownik pra­cował na pół etatu, a utratę wynagrodzenia z powodu nie przepra­cowanej drugiej „połówki” rekompensowała Kasa.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)