PROJEKTY DWÓCH NOWYCH USTAW

W 1927 r. z projektami dwu nowych ustaw — o Sądzie Pracy o umowie zbiorowej — wystąpił rząd partii liberalnej, kierowany przez Carla Ekmana. Wcześniej Ekman był inicjatorem wprowadze­nia tzw. dyrektywy Stripa, obowiązującej do 1939 r. Dawała ona państwowej komisji do spraw zatrudnienia prawo kierowania bez­robotnych pobierających zasiłek do pracy w zakładach objętych strajkami. W razie odmowy przystąpienia do pracy zasiłek był wstrzymywany. Jeden z projektów tych dwu nowych ustaw prze­widywał powołanie Sądu Pracy do rozpatrywania sporów związa­nych z przestrzeganiem umów zbiorowych, drugi zakazywał stro­nom zawierającym umowę zbiorową inicjowania konfliktu na rynku pracy w czasie obowiązywania umowy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)