POZYCJA UZYSKANA PRZEZ PARTIĘ

Aby nie dopuścić do upadku pierwszych rządów socjaldemokratycznych (lata 1920 i 1921—1923), SAP i LO wspólnie przyjęły postanowienie o niedopuszczalności proklamowania strajku powszechnego. W 1922 r. LO pozbawiła prawa do zasiłków dla bez­robotnych wszystkich uczestników akcji strajkowych. W 1920 r. powołano Komisję Arbitrażową do rozpatrywania spraw związanych z interpretacją umów zbiorowych .Uzyskanie przez partię socjaldemokratyczną pozycji pozwalającej jej na tworzenie rządów (w latach 1920—1926 socjaldemokraci stali na czele trzech rządów) sprzyjało nasileniu się konfliktów związa­nych z rynkiem pracy i wzmożonej interwencji państwa w stosunki między pracą a kapitałem. Wyżej podane przykłady świadczą, że partia socjaldemokratyczna zastrzegła dla swego rządu prawo inter­weniowania na rynku pracy, chociaż LO nie starała się pobudzać tego procesu. Obie te organizacje szwedzkiego ruchu robotniczego przeciwstawiały się próbom podobnych interwencji ze strony rządów burzuazyjnych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!