POWINNOŚĆ ZWIĄZKÓW

Związki zaliczają też do swoich powinności troskę o podnoszenie poziomu kulturalnego i wykształcenia zawodowego ludzi pracy, a co za tym idzie — o rozwój bezpłatnego systemu oświaty publicznej, szkół zawodowych, bibliotek i uniwersytetów ludowych oraz two­rzenie wszelkich organizacji kulturalnych, rekreacyjnych, sporto­wych itp. CGIL podkreśla w swym statucie gotowość do zapewnienia sku­tecznej ochrony praw kobiet pracujących i młodzieży zatrudnionej zawodowo, do występowania z inicjatywą w zakresie ustawodawstwa socjalnego, zabezpieczającego ludzi pracy przed ryzykiem z powodu choroby, inwalidztwa, nieszczęśliwego wypadku, bezrobocia całko­witego lub częściowego i gwarantuje odpowiedni poziom emerytur dla zasłużonych ludzi pracy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)