POSZCZEGÓLNE NURTY

Poszczególne nurty ruchu związkowego mają też swoje liczące się wpływy w poszczególnych związkach, chociaż przez cały okres powojenny najważniejszym ugrupowaniem związkowym jest CGIL, w której decydujące wpływy posiadają komuniści i jednościowi działacze lewicowi. To duże zróżnicowanie polityczne, a także organizacyjne, jest z pewnością czynnikiem de­zintegrującym włoski ruch związkowy, zwłaszcza w chwilach na­pięć politycznych i nasilonej konfrontacji sił społecznych. Jest jed­nak także źródłem wielkiej żywotności ruchu zawodowego, jego ścisłego powiązania z aktualnymi problemami życia społeczno-go­spodarczego, które sprawia, iż żywo reaguje on na decyzje i posu­nięcia rządu oraz prywatnych kół przemysłowych mające związek z położeniem klas pracujących.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)