POLITYKA PŁAC

Założenia związkowej polityki płac sformułowane przez V. Agartza zostały tylko w części przyjęte przez DGB. W Programie Robo­czym, opublikowanym w 1963 r. przez Federację, podstawy tej polityki zostały ujęte bardzo ogólnikowo, z uwzględnieniem jedynie postulatu w sprawie wzrostu płac realnych, który wyrażała for­muła „aktywnej polityki płac”. Program Roboczy mówił też o ko­nieczności doprowadzenia do „sprawiedliwego podziału” produktu społecznego, nie precyzując bliżej form rozwiązania tego proble­mu . Wyjaśnienie tego postulatu odnajdujemy dopiero w Progra­mie Podstawowym DGB z 1963 r., który orientował związki zawo­dowe wyłącznie na cele konsumpcyjne, domagając się zwiększenia udziału mas pracujących w bezpośrednim podziale dochodu naro­dowego.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)