POŁĄCZENIE NAJWIĘKSZYCH CENTRAL

Federacja CGIL—CISL—UIL, która połączyła trzy największe cen­trale włoskiego ruchu zawodowego, została utworzona na mocy po­rozumienia podpisanego 24 lipca 1972 r., a następnie ratyfikowanego na wspólnym posiedzeniu ciał kierowniczych wszystkich trzech kon­federacji. Akt ten poprzedziły wieloletnie rozmowy krajowych se­kretariatów CGIL, CISL i UIL, rozpoczęte już w kwietniu 1966 r. W ten sposób ruch związkowy położył kres nienormalnej sytuacji istniejącej w zakładach pracy i radach zakładowych, gdzie pomimo współdziałania wszystkich trzech jego nurtów umowy zbiorowe były zawierane oddzielnie. Osłabiało to pozycję związków i wpływało de- zintegrująco na masy, manifestujące jednościową postawę w obronie swych interesów.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)