PODZIAŁ ARGUMENTÓW

LO, podzielając argumentację przywódców par­tyjnych że byłoby niekonsekwencją jednoczesne popieranie usta­wodawstwa socjalnego i sprzeciwianie się prawnym regulacjom sto­sunków na rynku pracy — uczestniczyła w przygotowywaniu tej ustawy, ale pod wpływem protestów robotniczych jej stanowisko uległo zmianie. Ostatecznie partia socjaldemokratyczna — podobnie jak inne partie lewicy i konserwatyści — w decydującym głoso­waniu nie poparła projektu, upatrując możliwość rozwiązywania problemów rynku pracy w elastyczniejszych, dobrowolnych poro­zumieniach między organizacjami reprezentującymi grupy intere­sów . Do podobnych wniosków dochodzili też pracodawcy, oba­wiając się, że ustawy przyjmowane przez ewentualną socjalistyczną większość w parlamencie mogą być dja nich mniej korzystne niż rezultaty rokowań ze związkami zawodowymi.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)