PODOBNA ROLA

Podobną rolę odegrały rów­nież tzw. ligi zawodowe (leghe di categoria), które zaczęto two­rzyć na południu kraju — obok szerokiej akcji konstytuowania ko­misji wewnętrznych, który to proces był tam opóźniony w stosunku do innych regionów Włoch. Obradująca w Neapolu w marcu 1957 r. konferencja związkowa CGIL wysunęła w interesie regionu połud­niowego szeroki program walki o zastosowanie tam zasad przyjętych w ogólnokrajowych umowach zbiorowych, wskazując na rozpiętości w dochodach pomiędzy tymi samymi grupami zawodowymi na po­łudniu i północy kraju. Program ten sprzyjał umacnianiu współdzia­łania wszystkich odłamów ruchu zawodowego.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)