POBUDZANIE DO TWORZENIA ORGANIZACJI

Partia pobudzała tworzenie dalszych zawodowych organizacji robo­tniczych. Przez pierwsze dziesięć lat swego istnienia pełniła rolę or­ganu koordynującego działalność związkową i wciągała związki w akcje polityczne. Szybko jednak wzięło górę przekonanie, że ze względu na różną specyfikę działalności politycznej i zawodowej ist­nieje potrzeba oddzielenia organizacji związkowej od partii. Mimo że pod względem ideologicznym ruch robotniczy był jednolity, ufor­mował się jego odrębny nurt w postaci ruchu związkowego.Powstanie związkowych organizacji pracowniczych odbywało się w starciach między pracownikami fizycznymi a umysłowymi oraz między dyplomowanymi fachowcami a pracownikami niewykwalifi­kowanymi.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)