OŻYWIENIE GOSPODARCZE

Ostate­cznie ożywienie gospodarcze, jakie nastąpiło na początku lat pięć­dziesiątych w rezultacie dużej akumulacji kapitału, ludziom pracy przyniosło stosunkowo skromne korzyści w porównaniu ze znacz­nymi zyskami pracodawców.W wyborach do komisji wewnętrznych przeprowadzonych 29 mar­ca 1955 r. w zakładach Fiata CGIL, reprezentowana przez związek metalowców, ponosi dotkliwą porażkę: uzyskuje tylko 18 921 głosów (w poprzednich wyborach dostała ich 32 855), podczas gdy na CISL przypada 20 874, a na UIL —11 613 (poprzednio otrzymały one od­powiednio — 13 175 i 5899 głosów). Podobnie kształtowały się wyni­ki w innych gałęziach przemysłu na północy kraju .Wkrótce CGIL dokonuje samokrytycznej oceny własnej polityki i podejmuje kroki zaradcze.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)