ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁOSKIEGO RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Obok trzech głównych i najbardziej masowych central — CGIL, CISL i UIL, włoski ruch związkowy reprezentują jeszcze inne orga­nizacje. Jedną z nich jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pracow­ników Włoskich, ACLI, które, nie będąc organizacją ściśle związko­wą, odgrywa jednak w ruchu znaczącą rolę. Otwarcie nawiązuje ono do tradycji katolickiego ruchu zawodowego, ale też nierzadko zaj­mowało stanowisko klasowe, w duchu jedności z innymi odłamami ruchu zawodowego, wśród nich także z lewicowymi. Na przykład w Mediolanie, gdzie ACLI dysponuje wpływami większymi niż CISL, wielekroć występowało u boku CGIL w obronie jednościowej poli­tyki związkowej i zdobyczy ruchu zawodowego, przeciwko atakom na jego swobody, podejmowanym przez koła monopolistyczne.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!