Oprogramowanie dla budownictwa ATHExcel

W branży budowniczej przydają się różne programy, które są związane z kosztorysowaniem. Jednym z takich produktów jest ATHExcel. To oprogramowanie dla budownictwa pozwala na szybkie oraz proste przeniesienie kosztorysu z programu Norma do Excela.

Pożądane przez kogoś dane można wstawić do stosownych kolumn na podstawie ustalonych kryteriów. Wszystkie ustawienia należy na stałe zapisać w specjalnym miejscu, czyli w tzw. „szablonach rozmieszczenia”. Na początku można skorzystać z kilku szablonów, które są wbudowane w program. Umożliwiają one import m.in.:

  • tabel elementów scalonych,
  • wszelkich pozycji znajdujących się w kosztorysie,
  • wartości kosztorysów (brutto, netto czy też VAT),
  • rachunków ilościowych zrealizowanych robót w tym okresie rozrachunkowym, który zostanie przez kogoś wybrany,
  • zestawień R, M i S,
  • całościowych rachunków ilościowych wykonanych prac w pożądanym przez daną osobę okresie rozrachunkowym,
  • podsumowań zrealizowanych robót w tym okresie rozrachunkowym, który zostanie przez kogoś wybrany.
Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!