OFENSYWNA POLITYKA

Ofensywna polityka kierownictwa głównych central związkowych,’ której rezultatem były regularne podwyżki płac nominalnych, skło­niła władze przemysłowe i polityczne kraju do poszukiwania środ­ków „zaradczych” w polityce inflacyjnej, m. in. przez dewaluację lira. Krok ten został uzasadniony koniecznością podniesienia kon­kurencyjności wyrobów przemysłu włoskiego w związku ze wzro­stem cen na rynku międzynarodowym. W ten sposób od lutego do lipca 1973 r. lir utracił około 20 proc. swej dotychczasowej wartości w stosunku do najsilniejszych walut europejskich, a równocześnie poziom inflacji we Włoszech osiągnął jeden z najwyższych wskaźni­ków wśród krajów przemysłowych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)